Home

Bibliográfia adatbázis

Az adatbázis tartalmát a magyar szépírók digitalizált műveinek listája, az eredeti szövegkiadást alapul tekintő, új, javított, hiteles kiadású művek teljes szövege és bibliográfiai adatai, kapcsolódó szakirodalmi bibliográfia, rövid életrajzok alkotják A Magyar Orvosi Bibliográfia (MOB) online, szabadon elérhető adatbázis, hetente új tétetekkel bővül. A MOB-ban teljességre törekedve kerül feldolgozásra a Magyarországon megjelenő orvosi szakfolyóiratok szakcikkei, jelenleg közel 120 orvosi folyóirat feldolgozása folyik Kérjük, hogy használat előtt olvassa át a Súgót! © Szoftver: NpSoft.hu - Adatbázis: GYEMSZ Ilyen bibliográfia például a Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1600 (Budapest, 1971). 1946 januárjától az Országos Széchényi Könyvtár havonta, később kéthetente megjelenő füzetekben teszi közzé a napjainkban megjelenő könyvek jegyzékét Magyar Nemzeti Bibliográfia címmel. 1961-től ezt egészíti ki a Magyar. A legteljesebb magyar nyelvű csillagászati bibliográfia-adatbázis. Az űrhajózás és csillagászat magyar nyelven nyomtatott irodalmának áttekintése a kezdetektől napjainkig. Utolsó frissítés: 2020. február 24. (74.237 tétel) A Csimabi bibliográfiai tételszámának változása az idők során

Főoldal - Győri SzalonSzemélyes szolgáltatások felfüggesztése -- onlineDigitális értéktár - Hagyományos kultúra, kulturális

Adatbázisok Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtá

 1. HerbMed - gyógynövény-adatbázis; HFA - Health for all ; Gyógyfürdők adatbázisa; Gyógyszerészeti adatbázis; Magyar Orvosi Bibliográfia ; Magyar Orvosi Bibliográfia betűrendes tárgyszókészlete; Medlist - magyar egészségügyi adatbázis ; NLM Gateway ; Pubmed - cikkadatbázis 1966-tól napjainkig ; További hasznos címek.
 2. tegy 150-170 kötetet jelentet meg, elsősorban bölcsészettudományi és társadalomtudományi szak- és tankönyveket
 3. A MANCI (Magyar és Nemzetközi Cikkek) adatbázis a magyar könyvtár- és információtudományi periodikumok teljes körű, kurrens és folyamatos retrospektív feldolgozása alapján épül, a külföldi folyóiratokat pedig válogatva, 1986 óta dolgozza fel.Előállítója és forgalmazója a Könyvtári Intézet Szakkönyvtára
 4. t a Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának állományában nyújt egyszerű és részletes keresési lehetőségeket
 5. áriumi és szakdolgozatot készítő, majd a tudományos pályára lépő fiatal kutatók (is) gyakran szembesülnek a dolgozatok, tanulmányok lábjegyzeteinek elkészítésekor azzal a problémával, hogy nem tudják: milyen adatokat és milyen formai követelményeknek megfelelően tüntessenek fel munkájukban
 6. t a kutatók számára bibliográfiakészítő és hivatkozáskezelő szoftverek.

Magyar jogi bibliográfia adatbázis Az 1989 óta vezetett és több mint 70 000 tételt tartalmazó adatbázis szerző, év, tárgyszó és forrás szerint rendezett. Iratmintatár adatbázis Irat- és nyomtatványmintákat tartalmaz többek között a polgári jog, családjog, kereskedelmi jog, munkajog és közigazgatási jog területéről A gyakorlati bibliográfiai munka az 1950-es, 1960-as években egyrészt a Tiszántúli bibliográfia anyagának gyűjtését, a képként tárolt digitalizált folyóiratoldalak az adatbázis megfelelő cikkrekordjaihoz kapcsolódnak. Így az adatbázis a digitalizált anyag keresési eszközévé válik. A benne végzett keresések így a. Diaeta. A 18. századi magyar . országgyűlések történetét kutató csoport honlapja . Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2004 és 2011 között működött ez a kutatócsoport, amely megkezdte a 18. századi (pontosabban 1708 és 1792 közötti) rendi országgyűlések prozopográfiai feltárását

a három fő periodika adatbázis (www.epa.hu, www.hungaricana.hu, www. adtplus.arcanum.hu). az online katalógusok és adatbázisok megkönnyítették a bibliográfia dokumentálja Tüskés Tibor írói, kritikusi, irodalomtörté-nészi és tanári munkásságát, a róla szóló irodalmat, valamint a hatástörténet . A bibliográfia és a hivatkozások adatait az előírásnak megfelelő sorrendben és formában kell megadni. A formai követelményekről szabvány rendelkezik. A BIBLIOGRÁFIAI LEÍRÁS: Mind a hivatkozásoknak, jegyzeteknek, mind pedig a bibliográfiáknak alapegysége a bibliográfiai tétel Az adatbázis alapját az a kollégáink által összeállított és könyvtárunk kiadásában megjelentetett két kötetes bibliográfia alkotja, mely teljesség igényével tartalmazza az 1945 és 1995 között Magyarországon megjelent 905 mesegyűjtemény 27269 meséjét

Megjelent a Magyar Könyvszemle 2019/3 és 2019/4

Mob - Medinfo « Medinf

Gyemszi - Mo

AJÁNLOTT DOKUMENTUMOK EBBEN A KATEGÓRIÁBAN: Bibliographia Hungarica : Magyar élet-rajzi lexikon : Magyar írók élete és munkái : A magyar nyel A bibliográfia 1972 és 2013 között látott napvilágot. A hazai irodalomtudományban példátlan, nagyszabású vállalkozás az MTA Irodalomtudományi Intézetének Bibliográfiai Osztályán készült. Amíg az adatbázis felépítésével elkészülünk, az eredeti kötetek PDF változatait ajánljuk olvasóinknak, amelyeket.

Sajtóadatbázis. A 2016. év végéig frissített sajtóadatbázis a korábban PressDok (belföldi sajtófigyelés) és HunDok (külföldi sajtófigyelés) néven ismert adatbázisokból jött létre.. Belföldi vonatkozásban a hazai politikai, gazdasági és részben jogi sajtóban (legutóbb mintegy 30 napi- és hetilapban, folyóiratban) megjelent válogatott cikkek feltárásával. 7 in 1 adatbázis, amit érdemes megnézned, ha egészségügyi pályára készülsz! 4 in 1 adatbázis, amit érdemes megnézned, ha közgazdásznak készüls Ez az oldal az EFOP 1.12.1-17-2017-00003-as projekt keretében készülő társadalomtudományi adatbázis, s tartalma folyamatosan frissül. A honlapon jelenleg elérhető adatbázisok, térképek csak bemutató jelleggel kerültek feltöltésre, azt a célt szolgálva, hogy bemutassák milyen formában várható az adatok feltöltése és megjelenítése

Bibliográfia - Wikipédi

 1. t 250 ezer rekordot tartalmaz
 2. dig egységesen értelmezett BibTeX dokumentumtípusok és adatmezők egy alternatív adatcsere-formátumba - RIS - történő letöltés során milyen értelmezést kapjanak
 3. den latin forráskiadványhoz,
 4. Magyarországon 1986-tól megjelent mezőgazdasági cikkek adatbázisa. Áttekintés: www.omgk.hu Magyar mezőgazdasági bibliográfia menüpont : Szabad : Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) A hazai kutatások publikációit és azok idézettségét tartalmazó reprezentatív bibliográfiai adatbázis
 5. Ez az adatbázis rendkívül hasznos egy téma mélyebb tanulmányozásához, szakdolgozatokhoz, PhD dolgozatokhoz szánt bibliográfia összeállításához. ScienceDirect is Elsevier's leading information solution for researchers, teachers, students, health care professionals and information professionals
 6. Olvasási idő: 4 perc Könyvtári adatbázis portálunkon számos, tanuláshoz, kutatáshoz megkerülhetetlen magyar és nemzetközi folyóiratot és e-könyvet tartalmazó adatbázishoz biztosítunk hozzáférést. Szolgáltatásunk proxy-n keresztül otthonról is elérhető. Cikkünkben azokból az adatbázisokból válogattunk, melyek az orvostudományi, élettudományi tanulmányokat.

A csillagászat magyar nyelvű bibliográfiája és egyéb

Bibliográfia > Jordáky Lajos életműbibliográfiája, 2006, kézirat, 35. > Jordáky Lajos kézirathagyatéka, EME Kézirattára, 2006, kézirat, 47. > Selected Bibliography: The History of Romanian-Hungarian Interethnic, Cultural and Political Relations (1990-2000) In. National -Building and Contasted Identities Romanian and Hungarian Casa. Az adatbázis mind a zeneszerző által írt leveleket, mind a hozzá írott leveleket nyilvántartja. A Lendület 20-21. Századi Magyar Zenei Archívum és Kutatócsoport folyamatosan bővülő Gyűjteményi adatbázisa, amely jelenleg 1.500-2.000 adatot tartalmaz, az Archívumban őrzött dokumentumokról - zeneszerzői kéziratokról. A weboldal cookie-kat használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa. A weboldalon való böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához

SZTE Egyetemi Könyvtár - Ingyenes online adatbáziso

 1. Az Impakt Faktorokat tartalmazó adatbázis, amely bizonyos keretek mellett az idézettségen alapulva megállapítja adott folyóirat hatásfokát. Keve András Madártani és Természetvédelmi Szakkönyvtár: Magyar Állatorvosi Bibliográfia: szabadon hozzáférhető.
 2. őségű tárgyszavazott, szakozott leírásgyűjtemény, Karlovitz János Tibor munkája
 3. t például az antropológia, a biológia, a jog, a kémia, a geológia, a gépészet, a matematika, a pszichológia és a teológia
 4. Soproni Egyetem Központi Könyvtár és Levéltár Postai cím: 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.; 9401 Sopron, Pf.: 132. Tel.: 06/99-518-22
 5. Nemzeti Periodika Adatbázis (nyomtatott folyóiratok lelőhelye magyarországi könyvtárakban) Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) (lelőhelyadatbázis) Open Directory Project; Magyar online katalógusok (HUNOPAC) Könyvári információk Magyarországon, egyhelyen. Elektronikus könyvtárak, Közös katalógusok, Országos.
 6. A könyvtár egyesített katalógusában (saman.fszek.hu) egyelőre csak a szöveges információk érhetők el. Érdemes tehát ellátogatni az adatbázis önálló felületére, ahol a képek is megtekinthetők. Elérhetősége: bpkep.fszek.hu. Irodalmi bibliográfia

Társadalmi és etnikai konfliktusok a 19-20. században - Atrocitások, pogromok, tömeggyilkosságok, népirtások (Digitális Konfliktus Adatbázis) / Tömeggyilkosságok a vidéki Magyarországon és a nyugati határszélen - 1944. október - 1945. márciu Válogatott Bibliográfia linkek, ajánlók, leírások - Bibliográfia témában minden! Megbízható, ellenőrzött tartalom profi szerkesztőktől -.. A LaTeX állománytól függetlenül egy .bib kiterjesztésű fájlban hozzuk létre a bibliográfiát. Szintaktika: @elemtípus{kulcs, mezőnév={szöveg}, mezőnév={szöveg}, mezőnév={szöveg}, mezőnév= szám Az adatbázis folyamatosan gazdagodó virtuális gyűjteményei a gyors ismeretszerzés mellett, a mélyebb feltáró kutatások követelményeinek is megfelelnek. Újságok Képek Könyvek Térképek Levéltári iratok. A honlap azzal a céllal jött létre, hogy a Habsburg Birodalom és utódállamainak történelmi térképeit, nagy.

Adatbázisok Egyetemi Könyvtári Szolgála

 1. EPA - Elektronikus Periodika és Adatbázis Archívum; Erdészeti Digitális Könyvtár; Hazai doktori értekezések; HUNGARICANA -Közgyűjteményi portál; MABI - Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia Adatbázis; Magyar Erdészeti Bibliográfia Adatbázis; Magyar Országos Közös Katalógu
 2. A bibliográfia tételei a szerzők (ha nincs, a címek) betűrendjében helyezkednek el. A bibliográfiai leírások tartalmazzák a szerzőt, a címet, a megjelenés helyét, idejét, kiadóját és a dokumentum terjedelmét. Budapest, 2014, Arcanum Adatbázis. [Teljes szöveg (PDF)] (2018. 03. 20.) (A levéltár kutatótermében érhető.
 3. den olyan találat megjelenik, ahol a keresett szó az adott mezőben.
 4. A RefWorks egy webalapú bibliográfia- és adatbázis-kezelő szoftver, amely különféle adatforrásokból (időszaki kiadványok, könyvek, elektronikus könyvtári katalógusok, weboldalak, RSS-ek stb.) importál és integrál rekordokat
 5. L'Harmattan Digitális Adatbázis; Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) Magyar és nemzetközi cikkek (MANCI) Magyar halotti költészet a 17. században; Magyar Időszaki Kiadványok Repertóriuma (IKER) Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia (MABI) Magyar művészeti kislexikon; Magyar Nemzeti Bibliográfia (MNB) Magyar Orvosi Bibliográfia (MOB

Adatbázis, A Szegedi Tudományegyetem hálózatán; Magyar Evangélikus Digitális Tár. e-help. Full text, Szabad felhasználás Magyar néprajzi bibliográfia. e-help. Adatbázis, szabadon hozzáférhet. Az alábbi válogatott bibliográfia a Könyvtártudományi Szakkönyvtár gyűjteményében található, a Határtalan könyvtár - K2 továbbképzési sorozat Okos városokban okos könyvtárak című műhelynap tematikájához kapcsolódó könyvek, tanulmányok és szakcikkek leírásait tartalmazza szerzői betűrendben, a magyar és az idegen nyelvű szakirodalom szerinti bontásban SZTE Egyetemi Bibliográfia [ * ] SZTE Egyetemi Cikkek ( ? Teljes szöveg Szerző Cím Folyóiratcím Folyóiratban Részadatbázis Tudományterület Tárgysz Publikációs adatbázis (MTMT) Impakt faktor kereső; Könyvtári tréningek; Impakt Faktor és Q érték számláló program; Többforrású kereső (Ebsco Discovery Service - EDS) Történeti értékeink. Klimo Könyvtár; Egyetemtörténeti Kiállítás; Tudósok a Tudásközpontban; Különgyűjteményein * * * * * * * * * * * * * * * * * Könyvtáraink a hazai könyvtári rendszerben Bibliográfia-repertórium, magyar vallástudományi adatbázis Infrastruktúra Szakszemélyzet: Könyvtáros vagy teológus? Együttműködések Jövő feladatai Speciális gyűjtemények és szolgáltatások Gyűjtőkör , felhasználói réteg és -igény.

© Szoftver: NpSoft.hu - Adatbázis: GYEMSZ Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR | 1012 Budapest, Attila út 93. The Museum and Library of Hungarian Agricultur Időszaki Kiadványok Bibliográfiája (IK8) Adatbázis. Utalnék arra a mondatomra, mely szerint a magyar nemzeti bibliográfia rendszerébe minden hazai kiadású dokumentumtípus beletartozik. Az IKB adatbázis a magyar periodika adatbázis, szintén az MNB része, ha nem is a könyvekével közös adatbázisban épül Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program.Oktatást, kutatást segítő adatbázis és szoftver gyűjtemény. Könyvtárunk a következő adatbázisokra fizet elő

Cikkek az OSZK-ban (Budapest

K - → ld. Bibliográfia: 700.504 = Országgyűlési Könyvtár, Gyurikovits-gyűjtemény, Acta publica comitiorum a die octava septembris 1714 usque diem 15 junii 1715 celebratorum, vigilintissima industria et sumptibus Georgii Gyurikovits collecta. L - Megjelentek listáj A bibliográfia az 1800 el őtti magyarországi, els ősorban magyar nyelv ű katolikus énekeskönyvek és népénekek főként irodalomtörténeti néz őpontú szakirodalmát tartalmazza. - adatbázis, népének ERDÉLYI Pál, Énekeskönyveink a XVI. és XVII. században , I-III, MKsz SEAS Adatbázis bemutató 2009/201

Az adatbázis építésében résztvevő intézmények valamennyi kutatója tudományos munkásságát, tudományos teljesítményét jellemző adat ellenőrzött módon kerül be az adatbázisba. Ugyancsak bekerülnek e tudományos munkákra vonatkozó hivatkozások is, valamint minden olyan adat, amelyeket figyelembe vesznek különböző. Ismertetés: A Hungaricana adatbázis a közgyűjteményi digitalizálások eredményeit teszi hozzáférhetővé. Több gyűjteményrészből áll: Képcsarnok, Könyv- és Dokumentumtár, MAPIRE, Térképek és Építészeti Tervek, Levéltár. Bővebb ismertető MABI - Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia Könyv, kotta és CD ajánló. Tavaszodik : 26 egyneműkar / Tillai Aurél ; 1 von 1372 › Kutatási adatbázis. Az alábbiakban nyilvánosan közzétett - címlistából, telefonszámból és elektronikus linkgyűjteményből álló - adatbázis (a továbbiakban: kutatási adatbázis) a jogosultkutatást segíti elő.A kutatási adatbázis tájékoztató jellegű. Amennyiben a gondos jogosultkutatás ellenére továbbra is ismeretlen marad a szerzői jogi jogosult személye, vagy.

Életrajz | Námesztovszki Zsolt honlapja

Válogatott Adatbázis linkek, ajánlók, leírások - Adatbázis témában minden! Megbízható, ellenőrzött tartalom profi szerkesztőktől - Neked!.. vasható adatbázis (a PRESSDOK, akkor floppy-új- ságként). Az összes többi nyomtatott bibliográfia volt, ezekből 9 készült már adatbázisból. A 4 koráb­ ban említett adatbázis (IKER és a három alkalma­ zott tudományi) nyomtatott változata mellett to­ vábbi 8 mai adatbázisé található meg a listán a tár Társadalmi és etnikai konfliktusok a 19-20. században - Atrocitások, pogromok, tömeggyilkosságok, népirtások (Digitális Konfliktus Adatbázis) / Nyilas.

Országos Széchényi Könyvtá

A Magyar Nemzeti Bibliográfia (MNB) Nyáryné Grófcsik Erika (SzKI) a bibliográfiai adatbázis naprakészítéséből és az ellenőrző listák előállításából állt. Ez utóbbi mágnesszalagra készült, mivel a nagy jelkészlet miatt csak az OSZK által beszerzett MACSE - Magyar Családtörténet-kutató Egyesület honlapja. MACSE adattáraiban keres (Anyakönyvek, Családfák, Magyar Családtörténeti Adattár, Magyar.

A Bibliográfiai Hivatkozások Elkészítés

MySQL adatbázis-motor használata esetén az adatbázis adatait is le kell menteni egy úgynevezett dump fájlba. Készítse el a Bibliográfia alcím utáni felsorolást a minta szerinti felsorolásjellel, előtte és utána 0 pontos térközzel! A felsorolásjel a bal margótól 1 és 2 cm közötti távolságr Címke: Magyar Orvosi Bibliográfia. 7 in 1 adatbázis, amit érdemes megnézned, ha egészségügyi pályára készülsz! 2018-09-11. Olvasási idő: 3 perc. Tavaly 27.162. A technikai szükségleteket illetően pedig szükségesnek tűnik ebben az évben a Petrik-féle bibliográfia CD-ROM változatának a beszerzése. (Magyar könyvészet 1712-1920 / Petrik Géza retrospektív bibliográfiája és a pótlások. - Bp.: Arcanum Adatbázis Kft.: Országos Széchényi Könyvtár, 2000. - Arcanum digitéka) 2. A 2013. Szerző Cím Bibliográfia / Jelzet Kelte Jelleg; Mihály Péter: Heves megyei kaptárkövek topográfiája Pajodos. DIV Rég. Ad. 676. Adattári dokumentáci szükségesnek t űnik ebben az évben a Petrik-féle bibliográfia CD-ROM változatának a beszerzése. (Magyar könyvészet 1712-1920 / Petrik Géza retrospektív bibliográfiája és a pótlások. - Bp.: Arcanum Adatbázis Kft.: Országos Széchényi Könyvtár, 2000. - Arcanum digitéka) 2

Célunk, hogy egy olyan, folyamatosan bővülő kutatási adatbázis álljon rendelkezésre, mely segíti és megkönnyíti a hazai és nemzetközi kutatást. Remélem, hogy az idő haladtával ez az adatbázis - nagysága, rendezettsége és hitelessége révén - Bibliográfia. Magyar genealógiai szakirodalom Nagy Iván. Amikor fontos, hogy a keresett feltételek egymástól meghatározott távolságra legyenek. - csak azokat a találatokat adja vissza, amiben az idézőjelben lévő feltételek szerepelnek, méghozzá pontosan a megadott formátumban.Pl. Petőfi Sándor keresés azon találatokat adja vissza csak, amikben egymás mellett szerepel a két kifejezés (Petőfi Sándor) Lelőhely azonosítója: 20381 Vezető régész: Rómer Flóris - régész, művészettörténész, Kada Elek, Szalay Gyula, Ismeretlen, Soós Elemér, Patay Pál - régész (1914 - ), Bóna István, Nováki Gyula - régész, Nagy Levente - régész, Harkai István - régész, Csekő Andrea - régész, Wilhelm Gábor - régés

Szűts Zoltán: Online

Ez természetesen továbbra is folyamatos gondozást, bővítést igényel, amint az interneten hozzáférhető adatbázis hátterét jelentő, elvben teljességre törekvő bibliográfia állandó mennyiségi és minőségi fejlesztése is alapvető feladatunk. A válogatásra az egybegyűlő adatok információ-értékének egyenetlensége. Bibliográfiai adatbázis-kezelő program. Lehetőség van különböző bibliográfiai adatbázisokból a hivatkozások importálására, ezen hivatkozások rendszerezésére. A kigyűjtött hivatkozásokból bibliográfia készíthető, valamint szövegszerkesztőbe épülő eszköztár segítségével dokumentumokba illeszthetőek A Pest Megyei Levéltár régóta rendelkezik egy csekély terjedelmű, 2000-t alig meghaladó számú települési képes levelezőlap-gyűjteménnyel (MNL-PML XV. 14.). A régi képeslapok kiváló forrásai a hely- és életmódtörténetnek. A gyűjteményt adatbázisba rendezetten tárjuk most az érdeklődők elé. A levelezőlapok a településenkénti rendben nyertek elhelyezést A bibliográfia fogalma és típusai Bármilyen korszer is legyen egy katalógus, csak azt tudjuk meg bel le, hogy egy konkrét dokumentum a könyvtárban megvan-e, vagy valamilyen témáról találunk-e könyveket BIBLIOGRÁFIA : A : B : Č De egyesületi keretek között - mindenki csak a maga ismereteit hozzátéve - páratlan adatbázis létrehozására nyílik lehetőség! Aki teheti, csatlakozzon ehhez a kezdeményezéshez, küldje be annak a nyomtatványnak, könyvnek, cikknek, térképnek, folyóiratnak, atlasznak, stb. a könyvészeti adatait.

Az adatbázis tartalma a világon megjelenő teljes műszaki irodalom 30%-át lefedi, kimagaslóan sokszor hivatkozzák szabadalmakban. Az IEEE folyóiratai a legmagasabb Impact Faktorral rendelkeznek a villamosmérnöki tudományok, számítástechnika, telekommunikació, mesterséges intelligencia és még sok más műszaki területen. Magyarország legnagyobb és folyamatosan bővülő digitális periodika adatbázisa, amely a teljesség igényével teszi hozzáférhetővé több száz hazai tudományos és szakfolyóirat, valamint heti- és napilap minden lapszámát. A több millió oldalas szövegállományban történő keresés, továbbá a több száz lap tartalomjegyzékének böngészése díjtalan, a dokumentumok. Adatbázis-tréningek. Másolás. Könyvtárközi kölcsönzés. Számítógép-használat. E-könyv-olvasó kölcsönzés. Szolgáltatások fogyatékkal élőknek. EndNote - Bibliográfia gyorsan és könnyen az EndNote Basic-kel. Web of Science az új platformon . Angol nyelvű tréningek

Bibliográfiai adatbázis az oktatás és a kutatás szolgálatába

adatbázis-előállító (pedagógiai szakirodalmi adatbázis, tankönyv-adatbázis, gyermek- és ifjúsági irodalmi adatbázis, taneszköz-adatbázis, iskolatörténeti adattár stb.) adatbázis-szolgáltató (hazai és nemzetközi adatbázisok széles köre: ERIC, FIS-Bildung, EBSCO-adatbázisok, EISZ-adatbázisok stb. bibliográfia EPA EPA — Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis HUMANUS HUMANUS — Humántudományi Tanulmányok és Cikkek MATARKA MATARKA — Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa SZTE SZTE Egyetemi Kiadványok, UnivHistória, Miscellanea további 4 további 4 gyűjtemény digitalizált tartalo adatbázis fejlesztői dolgoznak az összehangoláson. Amint elkészül az adatcsere-fejlesztés, a frissítések is elvégezhetők. 12) Lektoráltság A lektoráltság beállításával kapcsolatban változás nincs az MTMT1-hez képest: Lektorálást abban az esetben állítanak be, ha a folyóirat - szerepel a Web of Science, PubMed vagy Scopu

Jogtár - Wikipédi

2011. január 1-én az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) és a Vám- és Pénzügyőrség egyesülésével létrejött a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Ennek következtében a Vám- és Pénzügyőr Múzeum és a Magyar Adózástörténeti Gyűjtemény is integrálódott Pénzügyőr- és Adózástörténeti Múzeum (rövidítve: PAM) néven, mely így jelenleg két állandó. Friss adatbázis-hírek. Az Akadémiai Kiadó május 31-ig meghosszabbította szolgáltatásai egyszerűsített elérési időszakát. Tudományos e-könyvek tesztje. A Taylor & Francis angol nyelvű e-könyvei meghosszabbított határidővel, június végéig elérhetők. E-könyvek a szaktars.hu oldalon. Változás az e-könyvek használatába A Országos Széchényi Könyvtár 1973-ban kereste meg az SZKI-t azzal az ajánlattal, hogy együttműködésben hozzák létre a nagymúltú Magyar Nemzeti Bibliográfia.Könyvek Bibliográfiája című, a kurrens magyarországi könyvkiadást regisztráló, félhavonta megjelenő folyóiratot, annak éves kumulációit és ciklusbibliográfiáit, a Magyar Könyvészeteket. SZEMÉLYI ADATBÁZIS: KÉPZÉSi ADATBÁZIS: BIBLIOGRÁFIA: KOORDINÁTOROK: MINTAPROJEKTEK: LINKEK : Linkek Impresszum Honlaptérkép English: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.. bibliográfia, adatbázis, katalógus 5 ívig: 3 bibliográfia, adatbázis, katalógus: 5-10 ívig bibliográfia, adatbázis, katalógus: 10 ív fölött egyéb tudományos adatbázisok: nemzetközi együttm őködés keretében: SCI által regisztrált folyóiratban: összesített impakt faktor

Bibliográfiai munka a Debreceni Egyetemi és Nemzeti

A bibliográfiát készítette: Dr. Tóth Dezső Az adatbázist készítette: Juszt Miklós, Pákozdi Éva Szilvia . Az eredeti bibliográfia nyomtatott formában a Veszprém Megyei Honismereti Tanulmányok lapjain látott napvilágot Az adatbázis anyagát adó dolgozatok fizikailag a megye különböző intézményeiben, és az ország területén található felsőoktatási intézményekben. Egészségügyi adatbázis, bibliográfia - Magyar Orvosi Bibliográfia EHM - Közös kereső (EPA, HUMANUS, MATARKA) EPA - Elektronikus és letölthető folyóirato Adatbázis: Leírás: Budapesti hangversenyek adatbázisa. A folyamatosan bővülő, de már jelenleg is 20.000 adatot tartalmazó Budapesti Hangversenyek Adatbázisa a főváros 20. században elhangzott koncertjeinek műsorát tartalmazza, az előadókra, művekre, zeneszerzőkre, időpontokra történő kereséses lehetőségeivel, valamint az egyes koncertek sajtófogadtatásának adataival

Mester utcai lakóházakSZIE Kosáry Domokos Könyvtár és LevéltárTestre szabott lókiképzés az anatómia tükrében - Maximális

Video: A Diaeta munkacsoport honlapj

Az SZTE Klebelsberg Könyvtár évtizedek óta gyűjti, őrzi és szolgáltatja az egyetemhez kapcsolható szerzők munkáit az Egyetemi Gyűjteményben. Az Egyetemi Gyűjteményben őrzött dokumentumok, illetve a szerzők bejelentései alapján épült Egyetemi Bibliográfiai Adatbázis tartja nyilván 2010. december 31- Tisztelt Ügyfelünk! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha a NAV következő oldalain 2018. január 1-je után közzétett tájékoztatóknak megfelelően jár el, akkor az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 247. §-a alapján jogkövetkezmény az Ön részére nem állapítható meg

HIVATKOZÁSKÉSZÍTÉS, BIBLIOGRÁFIA SZERKESZTÉS Bármilyen

Jelen adatbázis a Pestvidéki Járásbíróság 1947 és 1957 közötti, valamint a Pest Megyei Bíróság 1951 és 1956 közötti büntető peres iratainak adatait tartalmazza. A Pest Megyei Levéltár XXV. fondfőcsoportjába tartozó iratanyagok az '50-es évek kutatásának egy eddig még feltáratlan részét képezik Námesztovszki Zsolt honlapja Az információs társadalomban a hatékonyság elsősorban a munkára szánt idő és energia, valamint a személyes motiváció függvénye (Námesztovszki Zsolt) A könyvtárhasználati gyakorlati vizsga egyetlen többlépcsős, könyvtárra épülő feladat (probléma), amelyet a tanuló a könyvtár hagyományos és elektronikai forrásainak (segédkönyvek, periodika, CD-ROM, Internet stb.), valamint tájékoztató segédleteinek (cédulakatalógus, bibliográfia, könyvtári adatbázisok) együttes. Bibliográfia, eseménytár, filmdalok, több száz fotó, életrajz és tanulmány elevenítették meg az adott korszakot. A hetedik, magyar animációról szóló lemez anyaga elkészült, de már nem jelent meg - az összes lemez anyagából felépült viszont egy integrált online adatbázis, amely jelenleg fejlesztés alatt áll Bibliográfia; Bartók zeneművei; Bartók levelezése (adatbázis) Gyűjtemények; Az Archívum története; Események; Kiadványok; Munkatársak; Virtuális kiállítás; Kapcsolat; A kutatás feltételei; Egyéb Bartók-intézmények; Magyar Zenetörténeti Osztály; Népzene- és Néptánckutató Osztály és Archívum; Régi.

A jegyzet bevezeti az olvasóját a dinamikus, adatbázis alapú webprogramok készítésébe. Gyakorlati útmutatót ad ahhoz, hogy miként készíthetünk jól működő, és biztonságos webportálokat Az adatbázis összeállítását végző Jakab Albert Zsoltot, a KJNT munkatársát kérdeztük a bibliográfiáról. >> Romániai magyar néprajzi bibliográfia >> - Miért vállalta fel a Kriza János Néprajzi Társaság egy ilyen átfogó bibliográfia elkészítését www.oik.hu Bibliográfiai műhelymunka a gyorsan változó információs igények korában Papp Anna Mária papp.annamaria@oik.h

 • Rap alap készítés.
 • Legenda vagyok sam.
 • Hagyatéki per megindítása.
 • Örökbefogadó szülőt keresek.
 • Hevc 10bit.
 • Hajhullás okai gyerekeknél.
 • Tinder társkereső pc.
 • Nehéz paplan.
 • Hajas lászló munkái.
 • Sétáló eda.
 • Adrianne palicki eric palicki.
 • Lencsefőzelék mindmegette.
 • Szempillafesték dm.
 • Paul walker gyerekei.
 • Felvételi követelmények testnevelési főiskolára.
 • Balaton maraton 2017 eredmények.
 • Eladó vadászgörény kölykök 2018.
 • Szülinapi helyszínek felnőtteknek budapest.
 • Monszunerdő állatai.
 • Európai unió története ppt.
 • Fallen 2016 port.
 • Japán tök receptek.
 • Francia konnektor.
 • Eren attack on titan wiki.
 • Dalszöveg idézetek.
 • Tv összekötése tv vel.
 • Hársfa növekedése.
 • Hörcsög daganat képek.
 • Ansel adams mai manó.
 • Datolya termesztése magyarországon.
 • Hősokkfehérjék fogalma.
 • Előnevelt páva eladó.
 • Tengeri halak ár.
 • Shape of you conor maynard lyrics.
 • Darth sion.
 • Gondozás célja alapelvei.
 • Barack emoji jelentése.
 • Warren g filmek és tv műsorok.
 • Egy kis malac szolmizáció.
 • Dekor kötél.
 • Uefa ranglista 2017.